Cresterea capacitatii administrative pentru CD&I prin solutii TIC avansate la Universitatea din Pitesti

Home

Obiective

Rezultate

Parteneri

ContactOBIECTIVE:
  1. separarea structurala si functionala a serviciilor TIC aferente CD&I in raport cu celelalte componente informationale ale institutiei;
  2. implementarea unei conceptii unitare pentru managementul datelor specifice activitatii de CD&I in universitate;
  3. dotarea si completarea bazei materiale cu echipamente IT de ultima generatie si cu resurse software de administrare specifice managementului activitatilor de CD&I accesibile in retea la nivelul entitatilor de cercetare (centre, catedre/colective) ce functioneaza in universitate;
  4. cresterea mobilitatii utilizatorilor, a capacitatii de comunicare operativa a datelor si accesul la informatii pentru activitatati CD&I;
  5. consolidarea imaginii si imbunatatirea promovarii institutionale prin cresterea capacitatii de diseminare a rezultatelor CD&I pe web si in buletinele stiintifice acreditate, editate de institutie.
  6. Informare si publicitate pentru proiect prin elaborarea unei brosuri de prezentarea a proiectului, incluzand conceptia si solutiile tehnice, organizatorice si de administrare implementate.